Сърцата са разположени пред 2 учебни заведения, до болницата и общинската администрация.

Сърцата са разположени пред 2 учебни заведения, до болницата и общинската администрация.2019-01-18 14:05:31