Хранят безплатно над 1200 души

Хранят безплатно над 1200 души

Започва раздаването на безплатни хранителни пакети за нуждаещи се граждани в община Козлодуй. Продуктите могат да бъдат получени всеки делничен ден от 9 до 11:30 и от 13 до 16:30 часа на ул. „Стефан Караджа” № 2 (сградата на старата полиция. Общо 1 244 жители от община Козлодуй имат право на тази хуманитарна помощ. За да я получат, следва да представят лична карта при получаването на храните. В град Козлодуй броят на социално слабите, на които ще бъдат раздадени пакети с хранителни продукти, е 413 души. В списъка с подпомаганите влизат хора с увреждания, граждани, които получават енергийни и социални помощи за отглеждане на дете и хора, пострадали в бедствия и аварии.
Кампанията на БЧК трябва да достигне до общо 297 460 уязвими български граждани в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС.
Раздаването се извършва от служители и доброволци в 309 раздавателни пункта в цялата страна. Всеки правоимащ, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис
2019-01-18 11:15:19