Оряхово дава допълнителни пари за читалищата

Оряхово дава допълнителни пари за читалищата

 

Изключително внимание през 2019 години Община Оряхово обръща към обезпечаване на дейността на всички читалища, които функционират в населените места. За целта местната администрация ще извади почти 107 хил. лв. от хазната, с които да дофинансира културните институции.

През 2019 година крайдунавската община ще разчита на бюджет с общ размер над 13 млн. лв. Над 5,3 милиона от него са за държавни дейност, а повече от 7,7 милиона – за местни политики. Чувствителен ръст от почти 30 % показва план-сметката на администрацията при общата изравнителна субсидия (2018г. - 716 600лв.; 2019 г. - 925 600 лв.). Сериозно скачат и парите за зимно поддържане и снегопочистване. Там увеличението е с над 9 % спрямо 2018 година (от 61 100 лв. на 67 100лв.). Промяната на целевата субсидия за капиталовите разходи спрямо 2018 г. пък сочи ръст със 7,37% (2018г. - 287 600лв. 2019 г. - 308 800 лв.)

В капиталовата  програма са заложени обекти с жизнено важно значение за общината  във връзка с изграждане и поддържане на инфраструктурата и разходи по съфинансиране на проекти.
2019-01-16 10:25:20