Оряхово дава допълнителни пари за читалищата ВРАЦА ДНЕС

Оряхово дава допълнителни пари за читалищата

 

Изключително внимание през 2019 години Община Оряхово обръща към обезпечаване на дейността на всички читалища, които функционират в населените места. За целта местната администрация ще извади почти 107 хил. лв. от хазната, с които да дофинансира културните институции.

През 2019 година крайдунавската община ще разчита на бюджет с общ размер над 13 млн. лв. Над 5,3 милиона от него са за държавни дейност, а повече от 7,7 милиона – за местни политики. Чувствителен ръст от почти 30 % показва план-сметката на администрацията при общата изравнителна субсидия (2018г. - 716 600лв.; 2019 г. - 925 600 лв.). Сериозно скачат и парите за зимно поддържане и снегопочистване. Там увеличението е с над 9 % спрямо 2018 година (от 61 100 лв. на 67 100лв.). Промяната на целевата субсидия за капиталовите разходи спрямо 2018 г. пък сочи ръст със 7,37% (2018г. - 287 600лв. 2019 г. - 308 800 лв.)

В капиталовата  програма са заложени обекти с жизнено важно значение за общината  във връзка с изграждане и поддържане на инфраструктурата и разходи по съфинансиране на проекти.
2019-01-16 10:25:20