Около 1,5 млн. лв. за щети от бедствия и аварии в Мизия

Около 1,5 млн. лв. за щети от бедствия и аварии в Мизия

Близо 1,5 млн. лв. в проектобюджета за тази година са предназначени за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии. Общата план-сметка на малката община възлиза на 6,7 млн. лв. 127 хил. лв. са зачислени за поддръжка на пътни участъци, а 125 хил. лв. – за читалищата. Почти 290 хил. лв. ще отидат за домовете за стари хора, а близо 83 хил. лв. за отбранителна мобилизационна подготовка. За чистота местната администрация ще похарчи около 175 хил. лв. през годината. Общо за сферата на образованието (специализирани и неспециализирани учебни заведения), школи и ресурсно подпомагане ще се разходват около 2 млн. лв.
2019-01-15 15:17:05