Кризисен бюджет обсъждат утре в Мездра

Кризисен бюджет обсъждат утре в Мездра

Кризисен бюджет за годината е подготвил екипът на кмета Генади Събков в Мездра. Причината – спешното връщане на безлихвен заем, отпуснат от централната власт през 2015 г. след проекта за водния цикъл в града. Местната администрация изплаща почти 1,7 млн. лв. още в началото на годината. Парите ще се прихванат от няколко направления - 907 500 лв. от целевата субсидия за капиталовите разходи, 774 200 лв. от първия транш на изравнителната субсидия и 80 000 лв. от парите за снегопочистване. Припомняме, че до патовата финансова ситуация се стигна, след като общинският съвет в града отказа да разреши на кмета Събков поемане на нов заем с дългосрочно погасяване, с който той възнамеряваше да се разплати с финансовото министерство. Оставен без друг избор, градоначалникът се принуди да направи бюджет, лишен от възможност за по-сериозни инвестиции в населените места.

Настоящата план-сметка на Мездра възлиза на малко над 16 млн. лв. Малко над 10 от тях са за делегирани от държавата дейности. За местни дейности ще се харчат около 5,6 млн. лв. Налице е и преходен остатък от миналата година в размер на 914 835 лв. Най-много от разходите на общинската администрация традиционно ще са за образование – над 7,5 млн. лв. От собствения си „джоб“ местната управа ще извади около 12 хил. лв. за поддръжка на млечната кухня. Над 1 млн. лв. пък ще отидат за чистота. Собствени средства кметският екип е предвидил за облагородяване на междублоковото пространство при кооперациите „Леденик“ 1,2,3 и 4.Заложени са и пари за нова техника в ОП „Чистота“. В план-сметката влиза и разчет за ремонти на десетки улици в града и селата Кален и Люти дол.

През 2019 година Мездра ще продължи да изпълнява проекти за саниране на жилищни сгради, рехабилитация на улици и водопроводи, международните с румънско партньорство за реакция при криза и „Добре дошли в Средновековието“. Продължават и социалните инициативи за предоставяне на топъл обяд и деинституционализация на деца. Заложено е и проектиране на стадиони в Мездра и Моравица, както и проект за туристически информационен център „Български северозапад“  за археологически комплекс „Калето“. 

Проектобюджетът на Мездра ще се обсъжда публично утре от 10 ч. в сградата на общинската администрация.
2019-01-15 11:08:49