Осигуриха горивото на общински автомобили

Осигуриха горивото на общински автомобили

150 785 лева с ДДС предвижда Община Козлодуй за закупуване на горива за зареждане на автомобилите на администрацията чрез карти за безначално плащане. Изчислено на база минал период, за съответните нужди ще са необходими 50 000 литра дизелово гориво, 12 600 литра бензин и 3 000 литра газ пропан-бутан, като доставката трябва да се извършва на място от бензиностанции на продавача на територията на общината или цялата страна. Договорът с избрания изпълнител ще е за период от две години, считано от началото на март или до достигане на предвидената сума. Сделката ще се извърши на Софийската стокова борса.
2019-01-11 15:53:18