Започва раздаване на храни на социално слаби

Започва раздаване на храни на социално слаби

Хранителните продукти по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“ от „Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица” ще пристигнат в Мездра на 3 и 4 януари 2019 г. Храните ще бъдат складирани в Общинския център за социални услуги и дейности, където ще започне разпределянето на индивидуални пакети.

Консерви, спагети, варива, олио, захар – общо 24 кг на потребител, ще бъдат раздадени в Община Мездра по график. За град Мездра раздаването на храните ще започне от 7-ми януари 2019 г, за селата ще бъде направен допълнителен график.

Право да получават индивидуални хранителни пакети имат следните лица и семейства:

  1. Лица и семейства подпомагани по Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, за отоплителен сезон 2016/2017г.
  2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал.1 и ал. 5 от ЗСПД, през месец 06.2018г.
  3. Лица и семейства получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД,  за учебната 2017/2018г.
  4. Лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи (до 321,00 лв.) и получават месечни добавки за социална интеграция по ЗИХУ, през месец 06.2018г.
  5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от ЗСПД, през месец 06.2018г.
  6. Лица и семейства получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини или в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД, през месец 06.2018г., а по отношение на еднократните помощи, за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г.
  7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати, с еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП за периода 01.01.2018г. – 31.06.2018г.2019-01-02 09:11:16