Два големи проекта с Румъния ще изпълнява Мездра

Два големи проекта с Румъния ще изпълнява Мездра

Две партньорски споразумения по проектите „Добре дошли в средновековието“ и  „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ подписа през тази година общинската администрация в Мездра. И двата се изпълняват съвместно с румънски общини и са част от програмата за трансгранично сътрудничество, припомнят от кметския екип в железничарския град. 

Първият проект е с община Добрословени и включва провеждане на два фестивала за популяризиране на средновековните бит и култура. Този в Мездра е част от културния календар на общината и ще се проведе в АК “Калето“ от 14 до 19 май идната година. В него ще вземат участие представители от трансграничния регион.

Вторият проект е между Община Мездра и Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния и е на обща стойност 937 151,73 евро. Като основна инвестиционна дейност в Община Мездра, е предвидено укрепване на свлачището до село Игнатица и изграждане на система за ранно оповестяване.

Общо 155 проекта на стойност около 227 млн.евро се реализират към момента между България и Румъния по Програма Интеррег V-А Румъния- България. 
2018-12-28 10:27:47