Кмет спечели дело срещу служители на общинско предприятие

Кмет спечели дело срещу служители на общинско предприятие

На 13 декември Административен съд Враца отхвърли жалбите на двама служители на ОП „КД”, които твърдяха, че са дискриминирани от кмета на Козлодуй Маринела Николова. През пролетта на 2016-та година лично кметът на общината е засякла сметоизвозващата машина, натоварена с пластмасови отпадъци за предаване на пункт в Козлодуй и усвояване на парите директно от служителите. И тримата служители тогава са напуснали общинското предприятие. Двама от тях обаче са подали жалба в Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, че срещу тях е осъществена дискриминация на етнически признак. КЗД в преписка установява, че няма основание за подобни претенции. Д.Б.П. и Г.Ц.Д. обжалват решението на Комисията в съда и през 2016-та година започва делото.
„Анализът на доказателствата налага извод, че спрямо жалбоподателите не е осъществен тормоз по етнически признак, който да ги отличава от останалите лица, третирани по-благоприятно и не е установена причинна връзка между поведението на кмета на общината спрямо тях именно във връзка с различния им произход. Възражението на жалбоподателите, че са били принудени да напуснат работа, като твърдение за различно третиране спрямо тях, е също неоснователно. От данните по делото не се установява такова поведение, което да представлява принуда. От представените в преписката молби за прекратяване на трудовите им правоотношения е видно, че същите доброволно са упражнили правото си да прекратят трудовите си договори, чрез отправяне на съответните молби за това до работодателя си”, се казва в решението на Съда.
В крайна сметка Административен съд, Враца отхвърли жалбите на двамата бивши служители на ОП „КД”.
Решението подлежи на обжалване Върховния административен съд.
„Сигурно, ако някой доброжелател адвокат ги посъветва, ще обжалват, но едва ли следваща инстанция ще се произнесе в тяхна полза, защото не са прави”, коментира Маринела Николова.

 
2018-12-20 13:28:10