Ново признание за Светла Дамяновска

Ново признание за Светла Дамяновска

Светла Дамяновска – гл. експерт „Култура и художествена галерия“ към общинска администрация – Мездра, спечели нова награда за християнска творба от конкурс „Емпирей“ на Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово с разказа „Миросаното дърво“.

Със завиден усет и художествено майсторство авторката съпоставя и противопоставя минало и настояще, езически и библейски вярвания и постулати, легенда и реалност, норми на поведение, човешки характери и нравствени послания. В текста умело са преплетени християнски мотиви за вярата и безверието, за съзиданието и жестокостта, за греха и наказанието.

Освен с мъдри житейски и библейски изкази, разказът впечатлява с изразителна и прецизирана лексика и богата художествена образност.

Единството между форма и съдържание е критерий за художествената стойност на разказа, а закодираната в него мъдрост прави здрави християнските ни и човешки корени.
2018-12-20 10:46:43