Разясниха работата на кризисния център в Мездра

Разясниха работата на кризисния център в Мездра

Заключителна среща по проекта за изграждане на кризисен център се проведе в Мездра. Пресконференцията, на която присъстваха кметът на община Мездра инж. Генади Събков, началникът на Районно управление на МВР Красимир Митов, представители на социално подпомагане, детска педагогическа стая, общински експерти в областта, екипът на проекта, откри психологът Емилия Гарванска.

Ръководителят на проекта Нина Савова определи петмесечната дейност на проекта като „динамична, напрегната и понякога весела“. Кризисният център е оказал помощ на две лица и пет деца. С пристигането им в центъра децата са били социализирани и обучавани в училища в град Мездра, благодарение и на помощта на 8 доброволци. Кметът на община Мездра – партньор по проекта, поздрави екипа за успешното приключване на проекта, в което, по думите му, не се е съмнявал, познавайки и вярвайки в потенциала на ангажираните.

„По-важно е, че сте дали душа и сърце в работата, а не финансовата стойност на проекта“, подчерта Събков. В бъдеще, за да продължи работата на центъра, ще се разчита на държавно финансиране.

Центърът обслужва нуждаещите се жени и деца пострадали от домашно насилие и майки с деца в риск от цялата област и страната в сграда собственост на фондацията.

За добрите битови условия и спокойна атмосфера за възстановяване на пострадалите физически и емоционално потребители, се грижат психолог, социален работник, педагог, трудотерапевт. Първият в областта кризисен център за жени и деца, жертви на насилие, официално отвори врати на 1 август 2018 г. Съвместният проект на Фондация „Бъдеще и надежда“ и Община Мездра „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.  

21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране на проекта - 17 962, 08 лв. от Фонд „Социална закрила” и 10 %, в размер на 3795,79 лв. – собствени средства на Фондацията.

Създаването на социалната услуга „Кризисен център“ е включено в Годишния план за действие за 2018г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра в периода 2016 -2020.

 

 
2018-12-19 09:58:34