„Златия“ прави благотворителен концерт и базар

„Златия“ прави благотворителен концерт и базар

Изминаха 7 месеца от старта на проект „Непресъхващ фолклорен извор”. Ученето на местен песенен фолклор и участието в общински концерти, регионален и международен фестивали допринесе за утвърждаване присъствието на родната фолклорна песен в съвременния живот. „Чрез проекта приобщихме по-младото поколение към песенното и танцувално изкуство. Благодарим на сдружение „Първи юни “, на Община Бяла Слатина и НЧ”Развитие-1892” за подкрепата!“, сподели Светлина Берова- един от двигателите на иницативата.

Проектът е дело на гражданска група от членове на Камерния хор при НЧ "Развитие 1892". Събитието ще включи представяне на резултатите от проекта, благотворителен концерт и базар в подкрепа на Обществения дарителски фонд в Бяла Слатина днес от 17.30 ч. в салона на НУ "Цани Гинчев".

 
2018-12-18 09:48:54