Козлодуй е почистен и опесъчен

Козлодуй е почистен и опесъчен

Във връзка със започналите снеговалежи, Община Козлодуй е предприела всички необходими мерки за почистване и обезопасяване на пътната настилка и тротоарите в града и по населените места.
По разпореждане на кмета на общината Маринела Николова, цялата налична техника на ОП „Комунална дейност“ вчера е била в действие по улиците на града. Наличната техника по селата също е в ход. След започване на снеговалежа първо бе осигурено нормалното движение по главните улици и пътища. Машините на АЕЦ „Козлодуй“ също са чистили цял ден. Извършено е опесъчаване и разпръскване на смеси срещу заледяване.
Достъпите до всички детски градини, училища и важни обществени места са почистени и обезопасени. Кметът на общината лично контролира дейностите по снегопочистването.

 
2018-12-17 10:08:20