Работодатели се включиха активно в дискусия за план-приема

Работодатели се включиха активно в дискусия за план-приема

В Професионалната гимназия по земеделие “Стефан Цанов”-Кнежа се проведе кръгла маса с работодатели от общината и региона на тема: “Професии и специалности, които ще се изучават през учебната 2019/2020 година”. Гости на кръглата маса бяха Капка Митева – заместник – кмет на Община Кнежа,  Петя Маринска- Директор на дирекция „Обща администрация- МДТ”, доц.д-р Наталия Петровска- Директор на Институт по царевица, представители на Институт по царевица в Кнежа.
На кръглата маса се дискутираха потребностите на работодателите от квалифицирани кадри, съобразно предлаганите професии и специалности, ролята и значението на професионалното образование и възможности за участие по изпълнение на програма “Еразъм +”.
Срещата премина при голям интерес от страна на работодателите, които се включиха активно в дискусията и дадоха предложения за бъдеща съвместна работа.
2018-12-06 15:21:33