Дадоха положителна оценка за хода на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

Дадоха положителна оценка за хода на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

На 30 ноември 2018 г. в Лондон, в централата на Европейската банка за възстановяване и развитие, България представи пред донорите на Международен фонд „Козлодуй” (МФК) напредъка в дейностите по извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове и хода на проектите, финансирани от Фонда.

Заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов беше ръководител на българската делегация на форума, която включваше експерти от енергийното министерство и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).

„Бих искал още веднъж да подчертая, че България високо оценява изразената от Вас солидарност в подкрепата на нашите дейности, свързани с безопасното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, заяви в началото на заседанието г-н Първанов.

От страна на донорите беше отбелязано, че е видим напредъкът в демонтажните дейности в Машинна зала (МЗ) на четирите блока, в което представители на Генерална дирекция  „Енергетика” на Европейската комисия са се убедили лично по време на посещението си на площадката през месец септември т. г. Участниците във форума заявиха намерение през септември 2019 г. отново да посетят МЗ на 1-4 блок, когато се очаква, съгласно Програмата за извеждане от експлоатация, демонтажът там окончателно да е приключил. Като положителен факт бе отбелязан също стартът на 9 ноември на първата експлоатационна кампания на Съоръжението за плазмено изгаряне – един от основните проекти за управление на радиоактивни отпадъци, финансирани със средства на МФК. По време на Асамблеята беше отчетено и развитието на проекта за изграждане на Националното хранилище на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, където са приключени дейностите по основния изкоп на бъдещото съоръжение – над един милион кубически метра земна маса са изкопани и депонирани съгласно плана за строителството. Пред донорите беше отбелязана и реализацията на проекта за пълната реконструкция на околовръстния път на град Козлодуй, изцяло финансиран от Фонда.

 

 
2018-12-05 09:32:55