Целодневното обучение обсъдиха в Остров

Целодневното обучение обсъдиха в Остров

Кръгла маса посветена на целодневната организация на учебния ден се проведе в Остров. В нея взеха участие родители от селото и Галово. Организатори на събитието бяха Росица Цветкова - ст. учител, Ненка Маринска - ст. учител, Сашо Стоянов - учител. В проведената кръгла маса участваха и част от педагогическия екип на институцията, образователният медиатор, представител на НПО - НЧ "Развитие - 1903" с. Остров, СУН "Отец Паисий - 1932", директорът на ДГ "Слънчице" с. Остров Веселина Атанасова. По време на срещата бяха представени всички организационни и законови разпоредби около провеждането на следобедните часове. В дискусията родители и учители заедно потвърдиха ползите от ЦДО, изказаха своите положителни впечатления от работата на Основно училище "Христо Ботев" в тази насока.
2018-11-30 09:30:42