Засаждат кълбовидни фиданки в Бяла Слатина

Засаждат кълбовидни фиданки в Бяла Слатина

Започна залесяването на улиците „Николай Хрелков“ и  „Климент Охридски“ в Бяла Слатина, като част от проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“. Той е финансиран от ДФ „Земеделие“ в рамките на проект, по програмата за развитие на селските райони.

Предстои засаждането на 300 фиданки от вида кълбовидна каталпа. Общата дължина на улиците, които ще бъдат залесени е 2 139м. Засаждането ще се извършва и от двете страни на шосето. До средата на м. декември двете улици ще имат своята нова визия, за каквато жителите на града отдавна си мечтаят.

Припомняме, че залесяването на двата участъка се прави с общински средства, защото финансиране за озеленяване проектът не предвижда. Продължават и строително-монтажните работи по двете артерии,  които в момента са на финален етап.


1
2


2018-11-26 16:14:06