Министър хареса европейски ремонт на гимназия в Бяла Слатина

Министър хареса европейски ремонт на гимназия в Бяла Слатина

Сградите на 140 професионални гимназии трябва да бъдат обновени със средства от две оперативни програми, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Бяла Слатина вчера, съобщи БТА.

Той посети ПАГ "Н. Вапцаров" в Бяла Слатина, която е цялостно обновена по проект на общината в размер на 1,3 млн. лв. Проектът е изпълнен по оперативна програма "Региони в растеж". Министър Вълчев разгледа както ремонтираната сграда на гимназията, така и обновените спортен салон и площадка в училищния двор и автоработилница.

Красимир Вълчев каза, че се обръща специално внимание на специалностите в професионалните гимназии с висока добавена стойност, както и тези за които се очаква недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда и в които се обучават по-малко ученици. Затова се предвижда и допълнителни средства за стипендии, като още тази година са предвидени 3 млн. лв., а през следващата година се очаква да достигнат 5 милиона лева. Допълнително министерството на образованието ще задели 1,5 милиона лева за специалностите с най-голям недостиг на ученици, но които ще бъдат търсени на пазара на труда, каза министър Вълчев. Той уточни, че тези стипендии са допълнителни към даваните от училищата в системата на средното образование и тези в дуалното обучение.

Министърът на образованието и науката участва заедно с областния управител Малина Николова и кмета на Бяла Слатина Иво Цветков в работна среща с директори на училища и детски градини, социални партньори и кметове на населени места в общината. По-късно той ще посети Средно училище "Христо Ботев" в Галиче, където със средства от 93 хиляди лева е ремонтиран покривът на сградата и училището в Долни Цибър, община Вълчедръм.

 


сн.
сн.3
сн.4


2018-11-15 15:08:49