Община Козлодуй с втори зам. кмет

Община Козлодуй  с втори зам. кмет

Община Козлодуй има втори зам. кмет. Той официално е встъпил в длъжност от днес. Високата позиция е заета от инж. Весела Вълкова. Тя ще отговаря за ресор строителство, инвестиции, обществени поръчки и управление на инвестиционни проекти за развитие на град Козлодуй. Николай Николов поема ресор благоустройство, чистота, сигурност, местни данъци и такси и хуманитарни дейности.

Весела Вълкова е завършила Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – гр.София, катедра „Пътно строителство", магистър по „Строителство на транспортни съоръжения”. Продължава образованието си в свободния факултет към УАСГ със специалност „Мениджмънт и предприемачество в строителството”, а през 2009 година е международен стипендиант на испанската CYES в Политехнически университет – Валенсия, Испания. Там специализира „Управление на строителните фирми”.

В периода 2005-2006 година участва в изграждането на първият по рода си в България "Молл София", както и на други търговски обекти, част от известна верига супермаркети. От 2006 до 2009 г. Вълкова е работила като мениджър по качеството и ръководител „Строителна лаборатория” към един от водещите заводи за производство на стоманобетонови конструкции, собственост на българо-италиански консорциум. През 2009-2010 година инж. Вълкова участва в изграждането на последната сграда – „Ла Агора” от популярния „Град на науките и изкуствата” – обект на световноизвестния испански архитект Сантяго Калатрава във Валенсия. През последните осем години е била част от екипа за управление на строителството на един от водещите пътно-строителни холдинги в България, като е участвала в изграждането, реконструкция, рехабилитация и въвеждане в експлоатация редица големи инфраструктурни проекти, част от Републиканска пътна мрежа. В този период е участвала и в международен екип за ремонт и реконструкция на пречиствателната станция на гр.Мангалия, Румъния.  През последните пет години е била ръководител на офертен и производствено - технически отдел, специалист по обществени поръчки и сертифициране на строителни дейности при изпълнение на рехабилитация и реконструкция на инфраструктурни, хидротехнически и обекти от високо строителство, включително – по националните  програми за саниране на сгради.

Инж. Весела Вълкова е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП, РК Враца. Тя е проектант с пълна проектантска правоспособност по части: Конструктивна на транспортни съоръжения, Пътна и организация и безопасност на движението. Участвала е в проектиране на ремонтни дейности по основни пътни артерии в Област Враца.

Владее свободно английски и испански език, а на по-ниско ниво – немски език. На 35 години, семейна, с едно дете.
2018-11-12 13:10:52