Психолози подкрепят родители от малцинствата

Психолози подкрепят родители от малцинствата

 

В Центъра за обществена подкрепа в Козлодуй се проведе първата лектория за психологическа подкрепа на родители от етническите малцинства за осъзнаване ролята на образованието за постигане на пълноценна образователна интеграция. Психологът Венета Якимова представи пред родителите темата „Позитивни подходи за общуване между родители и деца”. Основният акцент при провеждането на лекторията бе поставен върху възможностите за повишаване на родителския капацитет за по-лесно решаване на възникнали конфликти при взаимоотношенията с техните деца. Проведените ролеви игри, като „Въображаемо интервю”, „Поощрения и критики към децата” и „Начини за разрешаване на конфликти”, заинтригуваха присъстващите родители и ги накараха да се замислят доколко добре разбират чувствата и проблемите на децата си.
„Психологическа подкрепа на родители и ученици от етническите малцинства за осъзнаване ролята на образованието за постигане на пълноценна образователна интеграция” е една от дейностите изпълнявани от Община Козлодуй по Проект „Обединени в името на знанието”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 

снимката е илюстративна
2018-11-02 13:36:06