Канализацията на Врачанския затвор замърсява река Лева?

Канализацията на Врачанския затвор замърсява река Лева?

Експерти от РИОСВ  провериха сигнал  за замърсяване на река Лева от канализацията на затвора във Враца. Сигналът за изпускане на отпадъчни води при моста в кв. Бистрец  е получен на „зеления“ телефон на инспекцията.

При огледа на посоченото място е констатирано, че реката е почти пресъхнала, на някои места има застояла вода. Не е установено залпово изпускане на отпадъчни води от канализацията на затвора, който има издадено от БДДР-Плевен разрешително за заустване на отпадъчни води в Лева.

От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от реката при моста в кв. Бистрец. Експресно измерените показатели - рН и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Съдържанието на разтворен кислород във водата е занижено, което е характерно при маловодие и застояване на реката.

Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени. При наличие на замърсяване ще бъдат предприети  действия.

 
2018-11-01 14:18:26