Почетоха будителите в селановското училище

Почетоха будителите в селановското училище

Впечатляващ празник посветен на народните будители подготвиха учениците от шести клас с класен ръководител Гергана Ценкова и третокласниците с класен ръководител Цецка Йорданова. По нетрадиционен начин те се опитаха да пробудят любопитството на останалите селановски ученици към празник, който има опасност да се изгуби някъде между дните на есенната ваканция или на привнесените чужди маскаради. Те представиха нетрадиционен урок, в който бяха и ученици-художници, и учител, и духа на будителя. Наред с образите на традиционните будители, вложили ум и сърце в пробуждането на националното самосъзнание, учениците се опитаха да нарисуват по нетрадиционен начин образа на съвременния будител – УЧИТЕЛЯ.

И пред очите на публиката той оживя като книга, като слънце, като бял гълъб или като поток с живителна вода, който достига до всяко  крехко стръкче на днешното лутащо се в несигурността българско дете.

А Духът на будителя докосна всеки участник, за да запали в него огънчето на жаждата за знание.

И пяха, и рецитираха, и цветя с любов поднесоха учениците на своите учители в деня на почит към хората, които продължават все така, по възрожденски, да „будят народната свяст”.

 

ПЕТЯ РУСИНОВА

 
2018-11-01 10:21:44