Младежи поеха управлението на Оряхово

Младежи поеха управлението на Оряхово

За поредна година Община Оряхово прие участници в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България  - „Мениджър за един ден“.

Христина Цонева – Секретар на Общината посрещна младите мениджъри, които работиха в администрацията, заемайки ръководни постове. Младежите се срещнаха и с кмета на Община Оряхово Росен Добрев. Той запозна накратко младежите с властовите функции на местната и изпълнителна  власт. Пожела им след години те да са мениджъри на общината, но не само за един ден. В ролята на кмет на община Оряхово бе Симона Балева. В края на работния  ден мениджърите получиха Сертификат за участие в националната инициатива „Мениджър за един ден” 2018.

Дирекция АООКСХД в Община Оряхово, които бяха ангажирани с логистиката на мероприятието благодари на участниците – Венелина Михайлова, Даниел Георгиев, Илейн Тошева, Симона Балева, Симона Цекова, София Янина.

 
2018-10-30 15:16:56