Народни танци за хора с увреждания пуснаха в Мездра

Народни танци за хора с увреждания пуснаха в Мездра

  Курс по хореография за хора с увреждания набира популярност в Мездра. В заниманията се включват активно младежи, настанени в двете защитени и едното преходно жилище в града. В края на октомври в комплекса за социални услуги и дейности започнаха занимания, които се посрещнаха с интерес от потребителите на услугата. Художествен ръководител е Ненчо Мариус, който освен в дома, събира все повече последователи и в читалищата на пет села от общината. Курсът ще се провежда всеки петък в сградата на КСУДЛУ на ул. "Манастирище" № 99, уточниха днес от Община Мездра.
2018-10-29 16:20:56