Обсъждат подпомагането на малкия и среден бизнес

Обсъждат подпомагането на малкия и среден бизнес

Кметът на Община Мездра Генади Събков кани представители на фирми, извършващи бизнес на територията на Общината и лица, имащи намерение да разширят дейността си или да стартират нова предприемаческа инициатива. Поканата е по повод предлаганата Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес.

Срещата ще се проведе на 29.10.2018 г. (понеделник) от 13:30 часа в заседателната зала на IV етаж. На нея ще бъдат разисквани въпроси, касаещи моментното състояние на бизнес климата на територията на община Мездра – пречки, трудности и проблеми съпътстващи дейността на фирмите, идеи и възможности, с които общинското ръководство да съдейства за тяхното решаване. Ще бъдат обсъдени още различни административни действия за подпомагане на предприемачеството и развитието на малкия и средния бизнес.

 




2018-10-25 09:37:41