Концерт събра стотици деца и родители в Козлодуй

Концерт събра стотици деца и родители в Козлодуй

Вчера се състоя заключителният концерт по Проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”, който стартира през месец август, 2016 г. Той се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове. Партньори на Община Козлодуй бяха: Сдружение „Нов път”, с. Хайредин, ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй, ДГ „Първи юни”, с. Бутан, ДГ „Здравец”, с. Хърлец, и ДГ „Радост”, с. Гложене.
Талантливите деца, участващи в заключителния концерт, зарадваха публиката с песни, танци, художествено слово и театрални приказки и етюди.
Общата цел на проекта бе да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на деца от етническите малцинства в община Козлодуй, чрез включването им в групи за предучилищна подготовка и привличане на родителите им в процеса на образование и развитие на децата им.
Дейностите по проекта включваха сформиране на клубове и ателиета по интереси, в които децата бяха ангажирани с развитие на творческите им заложби и с допълнително изучаване на български език.
Всички деца, участници в отделните сформирани клубове и ателиета в рамките на проекта, и техните ръководители осъществиха учебни еднодневни екскурзии до Развлекателен парк „Леденика” и до едноименната пещера, която е една от най-посещаваните пещери в България и е сред Стоте национални туристически обекта в България. В рамките на проекта участниците посетиха и Природонаучния музей в с. Черни Осъм и Зоологическата градина в Ловеч.
За родителите бяха организирани множество тренинги и двудневни обучения. Проведена бе кръгла маса на тема: „Какво е да си различен”, както и конференция на тема „Многообразието е необходимост” от Сдружение „Нов път”, с. Хайредин.
2018-10-24 13:17:12