Наши общини създават биосферен парк

Наши общини създават биосферен парк

Работна среща за създаване на Биосферен парк (БП) на териториите на 4 общини: Ботевград, Правец, Мездра и Роман се проведе на 18 октомври. Идеята за създаване на биосферен парк, който е от имиджово значение за общините, без да има каквато и да е свързаност с директни или финансови ползи, поясни домакинът на срещата кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов.  

Присъстваха още инициаторът за създаване на Биосфепен парк инж. Тома Белев, екологът на общината Ева Нишева и мл. експерт „Туризъм“ Диана Гешева, зам.–кметовете на Общините Мездра и Роман Сашо Илиев и Соня Тинчева.   Тома Белев от Асоциация на парковете в България/АПБ/ обясни философията на създаване на биосферните паркове в България, методa и последователността за създаването им. Беше обяснено още, че създаването на биосферните паркове е на доброволен принцип, като за целта е необходимо сключването на споразумение за взаимно сътрудничество между съответните общини.
2018-10-23 09:59:22