Успешно приключи екологичен проект в Криводол

Успешно приключи екологичен проект в Криводол

На 19 октомври 2018 г. в читалищната библиотека в Криводол се проведе информационна среща за представяне на постигнатото резултати по време на шестмесечния период на изпълнението на дейностите, заложени в проекта. Пред участниците бе представен филм,отразяващ дейността на клубовете и творческата арт-работилница.

Фото изложба с природни забележителности,изложба на предмети, изработени от участници в творческата арт-работилница и клуб по дървообработване "Направи си сам", модно ревю от отпадъчни материали за рециклиране, музикално-поетична програма, бяха част от заключителното събитие.

Грамоти за доброволно участие и партньорство получиха училищата в село Ракево и село Краводер, читалищата в Баурене, Пудрия и Добруша. Фондация "Лазар Радков" отличи за участие в кампанията "Капачки за бъдеще" бяха връчени на: СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Криводол; на ОУ "Св.св. Кирил и Методий"-Краводер; НЧ "Кирил и Методий-2007"-Баурене; ДГ"Славейче"-Криводол.

Христина Кръстева- ръководител на проекта, благодари на доброволците-дарители за доверието и за това, че с подкрепата си са направили възможно изпълнението на всички заложени дейности.


сн.1
сн.2
сн.4


2018-10-23 08:37:05