Ученици се включиха в „Пазители на България”

Ученици се включиха в „Пазители на България”

Заключително мероприятие по проект „Пазители на България“ се проведе на 16 октомври в мездренското ОУ „Христо Ботев“. Финалът на проекта беше състезание между отборите „Пазители“ и „България“ с ученици от 7 „а“ и 7 „б“ клас с капитани Елеонора и Ива, чиито ръководители бяха учителите Ралица Ангелова и Христинка Иванова. В продължение на 6 месеца учениците проучваха местните традиции и диалектни думи, в партньорството с читалищните библиотеки в селата Долна Кремена и Ребърково.

Проведоха се две занимателни игри, свързани с научените думи от диалекта на село Долна Кремена. Нормализиране на диалектни думи на книжовен български език и тълкуване точния смисъл на изречения на диалект. Проведените игри с публиката също проверяваха езиковия усет на присъстващите. Жури в състав: Христинка Иванова - преподавател по БЕЛ в училището и партньор по проекта, Марияна Йорданова и Милка Пухалска от читалище „Просвета 1897“ -  с. Долна Кремена оценяваше отговорите на участниците. Завършилите с равен брой точки отбори бяха наградени с предметни награди от секретаря на читалище „Просвета 1925“ Павлина Русева.

Ръководителят на проекта Валентина Цекова благодари на участниците – ученици и доброволци, за положение усилия и постигнатите резултати в досега с родовата памет – език и традиции. Връчи на работилите по проблема сертификати за участие.

Госпожа Йорданова – учител, краевед и доброволец по проекта пожела на младите изследователи да продължат с любов и упоритост срещите с родовите си корени. И да помнят завета на възрожденеца – просветител Любен Каравелов: „Всеки народ трябва да се хвали със своя език, да открива и да се запознава с неговите богатства.“

Проектът „Пазители на България“ се реализира от НЧ „Просвета 1925“ – Мездра, чрез фондация „Глобални библиотеки“.
2018-10-17 14:34:11