Премахват опасни дървета в Козлодуй

Премахват опасни дървета в Козлодуй

Екипът от еколози на община Козлодуй направи санитарна експертиза на дърветата по протежение на две улици. Установени бяха 18 опасни дървета на улица „Христо Ботев” и 15 на улица „Радецки”, които трябва да бъдат премахнати. Дърветата имат изсъхнали клони, големи кухини в ствола или нацепвания на дървесината, които нарушават здравината и устойчивостта им при лоши атмосферни условия. Освен това са нападнати от вредители, които са проникнали във вътрешността на дървото и го прояждат отвътре. Дърветата са маркирани, издадено е разрешение от кмета на Община Козлодуй и предстои премахването им от служителите на Общинско предприятие „Комунална дейност”. Дървесината от премахнатите дървета ще бъде маркирана с марка на Община Козлодуй и предадена за отговорно пазене на склад в Общинското предприятие.


1
2


2018-10-17 11:44:50