Кмет поздрави хората с нарушено зрение за празника им

Кмет поздрави хората с нарушено зрение за празника им

Териториалната съюзна организация на слепите Мездра отбеляза Международния ден на белия бастун, който се чества на 15 октомври. Хората с нарушено зрение, членове на организацията са 64 на брой. За втора поредна година ТСО прави празничен деня за незрящите си членове.

Гост на своеобразното тържество беше и кметът инж. Генади Събков. Наред със скромните подаръци, които раздаде на присъстващите, кметът със своите поздравления и добри думи, вдъхна кураж, надежда и увереност. В приятелски разговор хората споделяха лични проблеми и тревоги с очакване за помощ и съдействие.

Международният ден на Белия бастун се чества от 1964 година и цели да насочи вниманието към проблемите на незрящите хора. Белият бастун е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света и като символ за самостоятелността на хората без зрение.
2018-10-15 16:09:05