Деца наблюдаваха птици от брега на Дунава

Деца наблюдаваха птици от брега на Дунава

 

Европейските дни на птиците бяха отбелязани в Козлодуй. Наблюдение на птици от брега на река Дунав бе организирано от клуб „Птици, екология и туризъм”, с ръководител Петя Лазарова към ЦПЛР – ОДК. Деца и посетители на Ботев парк наблюдаваха  птици, научиха се как да боравят с бинокъл, зрителна тръба и определител. От Козлодуйския бряг участниците наблюдаваха общо 584 индивида от 11 вида птици, струпани основно на пясъчната коса на остров Козлодуй, като най-многобройни бяха големия корморан, речната чайка, жълтокраката чайка и зеленоглавата патица. Велислава Спасова- еколог от Община Козлодуй, проведе интересна беседа с децата за опазването на птиците и природата като цяло, а накрая мероприятието завърши с екологични игри и викторина с награди.

 
2018-10-09 09:45:06