Пилотно обучение стартира днес в Бяла Слатина

Пилотно обучение стартира днес в Бяла Слатина

Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) ще проведе първото по рода си обучение в професионалното направление „Социален асистент“ на 15 служители на функциониращи социални услуги от Врачански регион.

Те ще имат възможност да допълнят своята квалификация и да надградят уменията си чрез практико-приложни занимания и време за саморефлексия. То ще се проведе от 8-ми до 10-ти октомври (понеделник-сряда) в гр. Бяла Слатина.

Инициативата е пилотна за България и е част от усилията за трансфер на утвърдената отдавна практика в Германия на прилагане на дуално обучение за социалните професии.
2018-10-08 07:48:55