Медицински специалисти обсъдиха важни проблеми

Медицински специалисти обсъдиха важни проблеми

Медицинските специалисти от община Мездра мъдриха проблемите, които стоят на дневен ред със започването на новата учебна година. 21 души обслужват подрастващите в детските градини и училища на територията на общината, без които не би могъл да се води нормален учебно-възпитателен процес. Според нормативната уредба медицинските специалисти в учебните заведения работят по договор, сключен с кмета на общината, с финансиране от общинския бюджет.

 

 
2018-10-04 10:23:31