Община дава шанс на млади висшисти

Община дава шанс на млади висшисти

Три свободни работни места за млади хора в професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика”, „Информатика и компютърни науки” и „Архитектура, строителство и геодезия” обяви Община Кнежа. Позициите се разкриват по програмата за младежка заетост. Могат да кандидатстват български граждани, които не са навършили 29 години към 19 октомври т.г. Необходимо е същите да са регистрирани в Бюрото по труда и да кандидатстват по програмата „Старт в кариерата“.

Администрацията в Кнежа предлага 9-месечна заетост и възможност за придобиване на ценен опит.  Желаещите да се възползват от офертата трябва да подадат заявление в бюрото по труда в Червен бряг до 19 октомври. 
2018-10-03 14:09:30