Мездра и Румъния с общ проект ВРАЦА ДНЕС

Мездра и Румъния с общ проект

В Музея на изкуствата в Крайова (Румъния) бе подписан официално договор за безвъзмездна помощ и партньорско споразумение по проект „Добре дошли в средновековието“ („Welcome to the middle-ages”). Договорът е между Управляващия орган на програмата Interreg V-A Румъния – България (2014-2020) – Министерство на регионалното развитие и публична администрация (Румъния) и Община Мездра, представени съответно от заместник Министър-председателя и Министър на регионалното развитие и публична администрация на Румъния Пол Станеску и заместник-кмета на Община Мездра  Сашо Илиев.

От страна на Териториална административна единица (ТАЕ) – община Добрословени, договорът за мониторинг бе подписан от кмета на Общината Георге Тодорашку.

Подписването на документите съвпадна с годишната конференция на Програмата Interreg V-A Румъния – България, проведена също в Огледалната зала на Музея на изкуствата. Конференцията е инициатива на съвместния Секретариат в рамките на Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) за популяризиране на Interreg V-A Румъния – България.

Официалните представители на общините-партньори имаха възможността да се запознаят и лично да бъдат поздравени за реалното начало на съвместния проект от ръководителя на съвместния Секретариат г-н Богдан Мушат.

 

 
2018-10-02 16:32:41