Бяла Слатина благодари на активни дарители

Бяла Слатина благодари на активни дарители

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков пусна благодарствени писма до над 30 дарители по случай Европейския ден на фондациите и дарителите.

 „Позволете ми да изкажа своята искрена благодарност за Вашата подкрепа за развитието на първия в историята на Бяла Слатина Обществен дарителски фонд. Той беше създаден през 2015 г. със съдействие от мен в качеството ми на кмет на Община Бяла Слатина. Солидарността, споделянето на човешки ценности, активната гражданска позиция, са едни от ключовите фактори за подобряване на качеството на живот в страната ни“, казва в писмата ди градоначалникът.

Той констатира, че Община Бяла Слатина подкрепя редица разностранни инициативи за насърчаване на филантропията и обединяване на усилията на местните институции, бизнеса и неправителствения сектор в подкрепа на значими за местната общност каузи.

„Искрено Ви благодаря за споделената отговорност и приноса Ви за благополучието и развитието на местната общност”, казва още Иво Цветков.

Европейският ден на фондациите и дарителите (1 октомври) се отбелязва в България за трета поредна година по идея на Българския дарителски форум.
2018-10-02 11:12:21