Хайде пак! Продават гигант от времето на соца

Хайде пак! Продават гигант от времето на соца

Пореден опит за продажбата на обявеното в несъстоятелност шивашко предприятие „Пионер” в Бяла Слатина прави синдик. Сделките се водят от Росица Томова, която продаде бившия торов завод „Химко” във Враца. На тезгяха са извадени движими активи като цяло, собственост на „Пионер” АД в несъстоятелност. Става въпрос за готова продукция, основни и спомагателни материали. Началната цена, на която се търгуват е в размер на 7 830 лв., което е 60 процента от оценката.

Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика. Огледът на включените за продажба активи се извършва в Бяла Слатина след предварителна заявка. За купувач се счита този, който е предложил най-висока цена.

Запознати припомнят, че преди години от завода в Бяла Слатина са излизали лъскави тоалети не само за България, но и за чужбина. Заводът “Пионер” е бил най-големият и за детско-юношеско облекло. Преди около 10 г., малко преди да хлопне врати, предприятието бе обект на редица проверки заради множество сигнали за нарушения.

 

 
2018-09-26 14:17:41