Жителите на Долна Кремена с атрактивни прякори

Жителите на Долна Кремена с атрактивни прякори

В навечерието на Деня на Долна Кремена в читалище „Просвета-1897“ в селото се проведе поредното мероприятие от подетата от учителя Марияна Йорданова инициатива „Родова Памет“.

Присъстващите бяха запознати с темата - „Прякорите на долнокременчани“.

 „Ще се разходим мислено днес по улиците на Долна Кремена, ще минем селото къща по къща... и ще оживят съселяните ни чрез прякорите си. Хората се помнят с делата и с децата си, но дълготрайно оставят в паметта на поколенията и с прякорите си. Народът ни има уникалната способност максимално точно и ясно да назовава света около себе си и поуките от житейските ситуации. За нас днес остава да помним казаното и да се дивим на неговата образност и неповторимост“.

В направеното проучване са отразени 186 прякора, групирани  по общ типичен признак в 11 обособени групи: идващи от имена на животни и растения / Бобъра, Бръмбарчето, Гулежа, Котака/; според упражнявана професия /Даскала, Сортовия, Пикасото/; по характерна черта на характера и поведението / Раванете, Дивия, Тръня/; идващи от имена на предмети / Грамофончето, Баса, Гилзата/; на база външен характерен белег / Черния, Чипия, Мустака/ и др.

Тази поредна инициатива ще бъде последвана от подобни проучвания, свързани със словесния местен фолклор / пословици и поговорки, клетви и благопожелания, устойчиви словосъчетания, особености на местния диалект/. Направените изследвания ще се използват в краеведските четения и ще останат част от културно-историческото наследство на Долна Кремена.

 
2018-09-26 09:27:08