Местното училище посреща 98 деца от Остров и Галово

Местното училище посреща 98 деца от Остров и Галово2018-09-21 10:46:51