Шофьорите използват обходния път на Козлодуй

 Шофьорите използват обходния път на Козлодуй

Шофьорите вече използват новия обходен път на Козлодуй. Трасето е с дължина 11 200 метра – от КПП „Хърлец” на АЕЦ „Козлодуй” до изхода за град Лом. Ремонтните дейности стартираха на 23 май. Финансирането за участъка бе осигурено от Международен фонд „Козлодуй” (МФК)  чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Проектът  за пътя бе на стойност около 3 200 000 евро. Инвестицията бе одобрена от донорите на Фонда след като ДП „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) успешно я защити като разход за част от необходимата инфраструктура за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Околовръстното шосе е напълно рехабилитирано. Повдигнати са и нивата на местата с пропадания. Целта на проекта за рехабилитация на пътя бе възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката.

 
2018-09-21 10:26:12