Бъдещи кадри на БДЖ прекрачиха училищния праг

Бъдещи кадри на БДЖ прекрачиха училищния праг

Първи випуск бъдещи кадри за системата на БДЖ прекрачиха днес училищния праг в гимназията по механизация на селското стопанство в Мездра. Дуалната паралелка стартира тази година с подкрепата на държавните железници. В нея по дуална форма ще се обучават ученици, които ще се дипломират като електротехници по специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника“. Това е и първата жп паралелка в България с дуална форма на обучение. Новият проект за БДЖ е факт, благодарение на усилията на ръководството на холдинга за привличане на млади кадри в системата, както и на личната ангажираност на директора на дирекция "Човешки ресурси"  в дружеството Десислава Стоянова и нейния екип.

Записалите специалността възпитаници на гимназията ще могат да се възползват и от стипендиантски програми, които „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предлага, възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник” попада в списъка със защитените от държавата специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Град Мездра е основен железопътен център за Северна България и в тази връзка националният железопътен превозвач се стреми към реализирането на бъдещо сътрудничество с професионални гимназии в областта. Идеята е след придобиването на квалификация да бъде предоставена възможност за намиране на свободни работни места в сферата на железопътния транспорт на бъдещи специалисти, подчертават от БДЖ.
2018-09-17 15:59:34