Паметна плоча с имената на почетните граждани в града откриват утре.

Паметна плоча с имената на почетните граждани в града откриват утре.2018-09-14 14:56:23