Първи кризисен център за жени и деца отвори в Мездра

Първи кризисен център за жени и деца отвори в Мездра

Първият в област Враца кризисен център за жени и деца, жертви на насилие, официално отвори врати в Мездра. Съвместният проект на Фондация „Бъдеще и надежда“ и Общината „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. 

Началната пресконференция по проекта бе открита от представителя на Фондацията Емилия Гарванска, а ръководителят на проекта Нина Савова разказа повече за целите и дейностите по проекта.

Точно 21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране на инициативата, чиито целеви групи са жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца. 

„За мен е чест и удоволствие  да бъдем партньор при реализирането на този проект“, каза в обръщението си кметът инж. Генади Събков и допълни, че „Община  Мездра е социална не само на книга“ и в програма за управление са заложени точно такива индикатори за развитие на социални услуги.

Той благодари на екипа за всичко което прави и изрази увереност, че „това не е експеримент с краткотраен проект, а стъпка в правилната посока,  която ще се реализира на територията на нашата община“.

Ползите от този проект са безспорни, тъй като услугата „Кризисен център“ е една от най-слабо предоставяните социални услуги в страната. Центърът ще може да обслужва нуждаещите се жени, деца и майки с деца от цялата област и страната в сграда собственост на фондацията, с подходяща локация, добри битови условия и спокойна атмосфера за възстановяване на пострадалите физически и емоционално потребители. Организацията ще подготвя деца от проблемни семейства, вкл. от малцинствени групи, както и напускащи специализирани институции за трудностите на живота.

Средствата по проекта ще бъдат използвани предимно за обучение на персонала и доброволците и оперативна дейност на екипа. Всички останали разходи се поемат от дарения, предоставяни от фондацията.
2018-09-07 15:52:49