Правят кризисен център за жертви на насилие

Правят кризисен център за жертви на насилие

Проектът „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ се осъществява от фондация „Бъдеще и надежда“, съвместно с Община Мездра. Идеята е в него чрез 24-часов непрекъснат денонощен режим да се осъществява подкрепяща, преодоляваща изолацията и стимулираща социалната адаптация дейност. Насочен е към жени и деца жертви на насилие.

 

 
2018-09-04 11:30:37