Мездренската болница на печалба от 23 хил.лв.

Мездренската болница на печалба от 23 хил.лв.

Наглед рутинната точка за финансов отчет за шестмесечието на общинската болница в Мездра нажежи до августовско червено парламентарните страсти. Управителят на МБАЛ-Мездра д-р Илиана Михайлова очерта подобрена картина в сравнение с предишната година. С 97 хиляди лева са се увеличили приходите и с 27 хил.лв. разходите за шестмесечието, а вместо загуба от 66 хил. лв. има печалба от 23 хил.лв. Тя благодари и за отпуснатия заем от 80 хил.лв., благодарение на който е намаляла задлъжнялостта на лечебното заведение. Благодарност към ръководството за справянето в тежката ситуация изказа и кметът Генади Събков.

Управителят д-р Михайлова успокои съветниците, като подробно разясни ситуацията със заведеното дело от врачанска фирма. „Сключили сме споразумение. Делото е прекратено. До него се е стигнало, тъй като с тях сме имали договор за абонаментно поддържане на техника. Първоначално сумата е била 736 лв., но после сме ги намалили на 360 лв. По фактури до 2013 г. сме имали стари задължения за 15 351 лв., които включват и ремонти. Понеже договорът е типов, в него е предвидена голяма неустойка и се е получило просрочие от 58 месеца. Фирмата претендира за неустойки от 50 хил.лв. Сега със сключеното споразумение, сме платили главницата и сме намалили неустойките до 29 000 лв., които трябва да платим на няколко вноски до края на годината. Във връзка с казуса е имало проверка от НАП, която е потвърдила нормалното състояние на лечебното заведение- активи от над 2 млн.лв., намаляване на просрочените задължения до 264 хил.лв., изплатени 97 хиляди лева стари такива. Няма никаква опасност от несъстоятелност на болницата, категорична бе д-р Михайлова и определи това като спекулации.

Всичко по острия дебат за болницата и останалите точки от августовската сесия в новия брой на в. "Враца днес"

 
2018-09-01 10:37:15