Министърът на труда и социалната политика посети Бяла Слатина

Министърът на труда и социалната политика посети Бяла Слатина

Бисер Петков проведе работна среща с кмета на общината, с народния представител Красен Кръстев, Мария Търнавска- директор РДСП Враца, Вера Миньовска- гл. експерт „Закрила на детето“ в РДСП Враца, Стефан Терзийски- общински съветник, Силвия Дикова- управител на ПЖ, Иван Ценов- директор на ДСХ, с. Попица, Боряна Петкова- директор дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“. На срещата кметът, инж. Цветков, представи социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и бяха обсъдени възможностите за подобряване на тяхното качество. Бяха представени изпълнените и изпълнявани в момента проекти по проект на МТСП „Красива България“ . Министърът благодари на общината и на Красен Кръстев за доброто партньорство по проект „Красива България“. В програмата на министър Петков беше предвидено посещение на ЦНСТ, с. Бърдарски геран, където той се срещна с децата и хората работещи там и разгледа базата където съответно те живеят и изпълняват служебните си задължения. Петков благодари на общината, която е доставчик на услугите, за положените грижи и създадените добри условия, така че децата да растат в среда, близка до семейната и по този начин да бъдат задоволени техните ежедневни потребности от подслон, храна и сигурност. Министърът  пожела на децата да са здрави, да залягат над уроците и да сбъдват мечтите си. По късно в програмата на министъра   беше включено посещение на МБАЛ Бяла Слатина, в която от 2013 година насам са изпълнени пет проекта по „Красива България“. През настоящата 2018 г. се извършва вътрешно преустройство на втория етаж на болницата. Следващата спирка на  Бисер Петков беше при работещите в местната Дирекция „Социално подпомагане“, а последната му за деня  среща беше с ръководители и служители в местните структури: ДБТ, ДСП, филиал на ТП Враца.

 

 
2018-08-30 17:28:02