Петър Данчев: Ремонтираме пътища и улици, първенци сме по зелени проекти

Петър Данчев: Ремонтираме пътища и улици, първенци сме по зелени проекти

Развиваме богата читалищна дейност и сме лидери в раликроса

 

Петър Данчев е втори мандат кмет на община Криводол. Произхожда от един от най-големите родове в града. Семеен, с две дъщери и внук и внучка. Занимавал се е с частен бизнес в сферата на търговията и земеделското производство. Спортна личност е и винаги е подкрепял футбола и рали-кроса.

 

Г-н Данчев, вашите опоненти непрекъснато предизвикват някакви минискандали в общината. Как управлявате в такава ситуация?

  • Това наистина създава напрежение в работата на нашата администрация, но аз съм привърженик на принципа „кучетата си лаят, керванът си върви“. Въпреки неприятностите съм убеден, че хората ще забравят поръчковите писания и нелепите обвинения, но ще забележат всичко онова, което правим за тях. Община Криводол изплува полека от финансовото бреме, което наследихме и подготвя и реализира важни проекти.

 

В какво сте фокусирали вашата работа през тази година?

 

  • Както в много общини, така и при нас основното е ремонт на четвъртокласни пътища и на улици в населените места. С отпуснати средства от правителството в размер на 800 000 лв. и с наши капиталови средства сме завършили важни улици в Криводол, Галатин, Пудрия, Ракево и Осен. Отново сме сред общините, които получиха наскоро средства, с които ще продължим преасфалтирането на улици в Криводол, Баурене, Градешница, Пудрия и Голямо Бабино.
  • В края на март подписахме проект на стойност 4 048 007.19 лв. без ДДС. Средствата ще отидат за рехабилитация и реконструкция на общинския път Криводол - Ракево - Баурене, както и на трасето Ракево - Добруша - Градешница. Финансирането се предоставя  по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд. И двата пътя са част от четвъртокласната пътна мрежа в община Криводол и не са ремонтирани от десетилетия.

 

 

Провеждате и активна социална политика. В какво се изразява тя?

 

  • Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” предоставя социална услуга в "Домашен социален патронаж" - приготвяне и доставяне на храна на възрастни, самотно живеещи и хора в неравностойно положение във всички села от общината. Към настоящият момент капацитета ни е 290 човека, а  средно през годината се хранят 285 лица. В Общинското предприятие се приготвя и храната за обедното училищно хранене на 150 броя ученици от четирите училища на територията на общината.

За да подобрим капацитета му кандидатствахме с проект към фонд „Социална закрила“ към МТСП. Получихме 29 500 лв. Те ще се използват за допълнително оборудване и обзавеждане за кухня – майка с кетъринг. Модерните електроуреди и обзавеждане ще осигурят по-добри и безопасни условия на труд и ще се реализира икономия на ток.

Продължава и работата на Центъра „Домашни грижи“, при който Криводол е една от четирите пилотни общини в страната. Тя прерастна в „Лотос“ и се очаква от следващата година да се разшири и да се финансира по норвежкия механизъм, защото се доказа като изключително успешна. Имаме и проекти за социални асистенти.

 

Криводол е на първо място по малки зелени проекти в областта. Разкажете ни повече за тях?

  • В нашата община ще се реализират 6 проекта, като наистина сме на първо място в област Враца. Те се дължат на активността на нашите кметства и детски заведения. Три кметства ще направят нови площадки и зелени площи и това са Галатин, Главаци и Градешница. Проектите им са на стойност всеки по 10 000 лв. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Криводол ще прави „еко класна стая“ в своя двор, а зелени кътове ще изградят двете детски градини- „Славейче“ и „Калина Малина“ в Криводол и Галатин. Трите проекта са за по 5 000 лв.

 

Какво е състоянието на образованието в общината?

 

  • Училищата ни са ремонтирани и работят добре. Инвестирахме 20 000 лв. в ремонтни дейности в ДГ „Славейче“, на която догодина предстои годишнина. Там беше закупена и нова готварска печка.
  • Кандидатстваме с голям проект „Заедно можем повече“ по процедурата за интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа им до образование, който се финансира от двете оперативни програми-„Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е на стойност 813 000 лв. Наш партньор е Основното училище в Ракево, но в него ще се обхванат и другите три училища и двете градини с филиалите им. Освен важните дейности, по него ще се осигури и допълнителна заетост на 50 човека за две години.

 

С какви нови проекти кандидатствате по отворените мерки по Програмата за развитие на селските райони?

 

  • Подали сме три нови проекта. Първият от тях предвижда обновяване на четири улици в града. Цялостно ще бъдат преасфалтирани участъци от около 2 км в тях. Стойността му е 1 129 352 лв.

Вторият проект предвижда реконструкция на централния площад в Криводол. Нова вертикална планировка, растителност и осветление ще променят цялостно облика му, а с този и на центъра на града. Общата стойност на проектното предложение е 780 000 лв.

Третият проект е по мярката за енергийна ефективност, която се отваря за първи път. По нея се предвижда да бъде сменен покрива на административната сграда, в която се помещава общината и читалището. Стойността му е 807 700 лв.  

 

С какво друго може да се гордеят жителите на община Криводол?

 

  • Много богата е читалищната ни дейност. Благодарение на талантливия и амбициозен колектив на градското читалище „Н.Й.Вапцаров“ начело с Боян Илиев се организират мащабни културни събития, в които си изявяват всички наши талантливи хора- от най-малките до ветераните. Миналият месец се състояха прекрасни тържества за 80-годишнината на четири наши читалища- в Краводер, Осен, Лесура и Ракево. Техните колективи заслужават уважение за богатата дейност и запазване традициите на ботунския край.

Другата ни гордост са успехите на нашите пилоти в рали-кроса, който са се устремили към шампионската титла.

 

Какво ще пожелаете на всички криводолчани по повод Деня на Криводол 29 август и традиционния панаир?

 

  • Пожелавам от все сърце много настроение и приятни мигове с близки и приятели и нека продължаваме да работим за доброто на родния ни град!

 

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ

 

 

 

 


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4


2018-08-29 08:16:26