Ремонтират с близо 400 бона „старото“ читалище в Бяла Слатина

Ремонтират с близо 400 бона „старото“ читалище в Бяла Слатина

След много години сградата на забравеното „старо“ читалище ще бъде напълно ремонтирана и цялостно обновена, като се запазва нейната функционалност – театрален салон.

В началото на месец Август 2018г. стартираха ремонтните дейности по проект „Подобряване на културната инфраструктура в  НЧ "Развитие 1892" - Бяла Слатина. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 373 430,12 лв отпусната по подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-монтажните работи се извършват от фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД –София. Строителният надзор се осъществява от „Стройнорм“ ЕООД, а авторският надзор от „Геометър-НГ“ ООД –Враца.

По проекта ще се ремонтират покрива и фасадата на читалището, ще се монтира външна PVC дограма и ще бъдат извършени вътрешни ремонтни работи, включващи ремонт на подовете, ремонт на санитарните помещения, вътрешните стени, както и подмяна на интериорните врати. Съществуващите стари амортизирани тела също ще бъдат подменени с нови енергоикономични. Освен това, сцената ще се оборудва със сценична механизация и завеси, а в зрителната зала се почистват и ремонтират столовете. По проекта се предвижда още ревизия на водопроводната инсталация, монтаж на нова климатична система и монтаж на пожароизвестителна централа.

Срокът за изпълнение на предвидените по проекта дейности е 36 месеца, като се очаква до края на годината да приключат СМР дейностите по обновяване на читалището.

           

 

 

 




2018-08-21 10:42:37