Мездра с високи приходи и съкратени дългове

Мездра с високи приходи и съкратени дългове

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2017 г. се проведе в Мездра. Думата взе кметът Генади Събков, който заяви, че е горд и удовлетворен от свършената работа. Той благодари на служителите си за отговорността към приходите и разходите.

„При планувани малко над 14 млн. лв. бюджет сме изпълнили 12 736  309 лв., или 86,15 % реализирана приходна част, което е много добър резултат“, отбеляза Събков. С близо 120 000 лв. са преизпълнени собствените приходи. Над 1, 5 млн. лв. повече са получени и  от държавата, което гарантирало нормална издръжка и дейност не само на общинска администрация, но и на всички второстепенни разпоредители със средства.

Задълженията на Община Мездра за 2 години управление са намалели наполовина - от 8,5 милиона през 2016 година, сега възлизат на 4,3 млн. лв., стана ясно още от отчета.  Предсрочно е погасено и старо задължение по договори с фонд ФЛАГ, с което са спестени 27 000 лв. лихви.

„Това показва, че усилията за финансова стабилизация не са само усилия, а постигнати реално резултати“, коментира Събков и дебелоподчерта, че Мездра продължава да бъде социална община. С 201 хил. лв. са подпомогнати младите семейства, чиито деца посещават градини и ясли безплатно. Със 151 хил. лв. пък е дотиран  социалният патронаж.  

„Когато се говори за финанси и бюджет, непременно трябва да се обърне поглед към инвестиционната ни програма“, сподели още кметът. Усилията изцяло и целенасочено в посока оборудване и повишаване ефективността на работа на  ОП „Чистота“. През 2017 г. се закупи нов контейнеровоз, нова сметоизвозна машина, десетки 4-кубикови контейнери, стотици кофи за смет, напомни кметът.  

„По отношение на инфраструктурата  - много улици със стратегическо значение бяха ремонтирани, като тенденцията продължава и през 2018 г.

Най-големи успехи са постигнати с програмата „Региони в растеж“, чрез която на много сгради бяха реализирани мерки за енергийна ефективност“, отбеляза градоначалникът.  

Предстои бюджетния доклад да се гласува от общинския съвет в града.

 
2018-08-20 10:53:01